odlarens ordlista

Odlarens ordlista

Avhärdning

Plantor som förkultiveras (såtts inomhus) måste gradvis vänja sig vi utomhus klimatet, det vill säga avhärdas, innan de kan planteras utomhus. Annars tål de inte vare sig sol, blåst eller kyla.

Friland

Att odla på friland betyder att man sår fröna direkt i jorden utomhus.

Förkultivera

Att förkultivera eller förodla innebär att man tjyvstartar sådden inomhus. Det man man på våren. När sedan odlingssäsongen startar är plantorna redans stora. Många grönsaker som tomat, chili eller kronärtskocka måste förkultiveras för att hinna ge frukt.

Gröngödsling

En gödselmetod som innebär att man sår växter, exempelvis ärter, klöver eller facilia. De slås av och grävs eller vänds ner i jorden på hösten. Gröngödsling gödslar jorden och förbättrar jordstrukturen.

Humus

Bildas när löv, ogräs, skörderester, köksavfall eller annat vegetariskt avfall förmultnar. Mullämnen och kompost är humus. Humus höjer också jordens mullhalt.

Hybrid

Resultatet av en korsning. Många moderna grönsakssorter är så kallade F1-hybrider. Om du sår frön av en F1-sort får du inte samma sort.

Kupa

Termen används i samband med potatisodling. När potatisen börjat växa föser man upp mer jord runt plantorna så att knölarna får mer utrymme att växa på sig i. Det gör man för att hindra solljuset att tränga sig in, som då blir gröna och oätliga. Enklast är att kupa genom att dra en trädgårdshacka på båda sidorna av potatisraden.

Kväve

Det viktigaste näringsämnet vid odling. Kväve, fosfor och kalium räknas alla tre till makronäringsämnena. En gemensam beteckning för dem är NPK.

Kvävefixerande

På baljväxters rötter sitter knölar som innehåller kvävefixerande bakterier. De hämtar kväve från luften, kväve som gödslar jorden.

Mellankultur

Ett sätt att utnyttja utrymmet effektivt. Mellan långsamtväxande grönsaker som palsternacka, sår man något som växer snabbt, till exempel spenat. När spenaten är skördad kan palsternackorna breda ut sig.

Mykorrhiza

Svampar som lever i symbios med växternas rötter. Svampens mycel fungerar som en förlängning av rötterna så att växten blir bättre på att ta upp näringsämnen och vatten. Denna symbios kallas även svamprot.

Nematoder

Det finns tusentals arter av dessa mikroskopiska maskar, även kallade rundmaskar. En del är parasiter och kan minska skörden av till exempel potatis. Andra sorter används för att bekämpa skadeinsekter eller sniglar.

Perenn

En perenn växt är en flerårig växt. Den vissnar på hösten men kommer igen varje år.

pH-Värde

Ett mått på hur kemiskt sur eller basisk jorden är. pH-värdet höjer man genom att kalka jorden.

Resistent

Betyder att en sort av en växt är immun mot en viss sjukdom och därför inte angrips. Tyvärr används beteckningen slarvigt, i praktiken är växten/kryddan sällan resistent utan snarare någorlunda motståndskraftig.

Skola om

En såterm som betyder att man planterar om småplantorna i större krukor med näringsrik jord. Oftast får varje planta en egen kruka.

Sort

Inom varje art finns det många olika sorter., skapade av växtförädlare. Det finns exempelvis tusentals sorter av tomat, sallat och morot. Alla med olika egenskaper och utseende.

Stallgödsel

Spillning från husdjur som ko, gris, häst, får och höns. Stallgödsel berikar jorden med näring och ökar samtidigt jordens mullhalt. Den sprids i brunnen, delvis nedbruten, eller komposterad, helt nedbruten.

Tvuva tomater

Högväxande tomatsorter beskärs genom att man tjyvar plantorna. Man nyper alltså av alla skott som kommer från grenväcken. Det hindrar tomatplantan från att bli buskig.

Utsäde

Från, rotknölar, sättpotatis och sättlök är exempel på utsäde som används vid odling. Frön sås medan knölar, potatis och sättlök planteras på friland.

Växelbruk

Innebär att man inte odlar samma växt på samma ställe år efter år. Detta främst för att slippa växtsjukdomar. Normalt tillämpar man en fyraårig växtföljd. Det betyder att att växten inte kommer tillbaka till sin ursprungsplats oftare än vart fjärde år.

Övergödsla

När man fyller på näringsförrådet under högsommaren övergödslar man. Man väljer ett snabbverkande  och kväverikt medel, helt flytande, som urin eller gödselvatten. Ofta tillverkat av hönsgödsel.

Såkalender

Kan du för lite om när du ska så dina frön? Läs vår kalender om vilka tider på året du ska sätta dina frön.